Jeran

 

 Vítajte  v našom centre osobného rozvoja a sebapoznania Jeran

V našej ponuke nájdete relaxačno - regeneračné programy, ktoré sa opierajú  o komplexný prístup k telesnému a duševnému zdraviu.  Zároveň podporujú a rozvíjajú  tvorivosť, sebareflexiu a zdravé sebavedomie.

Dlhoročná prax nám pomohla  zjednotiť rôzne techniky a vytvoriť z nich ponuku pre  človeka našej kultúry.  Tieto metódy  zlepšujú telesnú  kondíciu, odbúravajú  vnútorné  napätia a pomáhajú  rozvoju osobnosti. 

Pravidelná a umiernená pozornosť pre Vaše telo Vám prinesie stále zdravie a vnútornú harmóniu.

 

stranka stranka 22 stranka 2